VIP karta


...
VIP karta
Staňte se významným zákazníkem Sabai! Čtěte podmínky pro vystavení karty významného zákazníka, která vás opravňuje k čerpání 8% slevy na masáže a k dalším výhodám, které sezónně poskytujeme našim VIP zákazníkům. VIP karta je platná ve všech pobočkách Sabai v Čechách i na Slovensku. 
Máte-li o kartu významného zákazníka zájem, informujte se na některé z našich recepcí.

Podmínky používání zákaznických karet

 • Zákazník získává nárok na vystavení zákaznické karty jednorázovým nákupem ve výši 8 000 Kč včetně DPH.
 • Zákazník za účelem získání zákaznické karty poskytne společnosti osobní údaje. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů a s jejich využitím společností na komunikaci se zákazníkem. Pro tyto účely zákazník podepíše souhlas ve smyslu nařízení GDPR.
 • Zákaznická karta se vydává na jméno a je nepřenosná. Držitel karty je povinen prokázat se průkazem totožnosti po vyzvání pracovníkem recepce.
 • První zákaznická karta se zákazníkovi vydává bezplatně. Při ztrátě či zničení se vydává nová zákaznická karta za poplatek 100 Kč, přičemž stará zákaznická karta bude deaktivována.
 • Zákaznická karta opravňuje čerpat slevu na služby ve všech pobočkách sítě Sabai v čechách a na Slovensku a na nákupy přes eshopy sabai.sk a sabai.cz a sabai.center.
 • Při platbě služeb na pobočce bude zákazníkovi poskytnuta sleva výhradně při předložení zákaznické karty pracovníkovi recepce, v jiném případě zákazník není oprávněn slevu na služby čerpat.
 • Zákazník má nárok čerpat slevu na nákup po předložení zákaznické karty v případě, že v průběhu posledních 365 dnů nakoupil na pobočkách Sabai nebo přes eshopy služby za minimální souhrnnou hodnotu 8 000 Kč včetně DPH. Do souhrnu se započítávají nákupy na pobočce, u kterých byla zákaznická karta předložena a nákupy přes eshop, při kterých bylo číslo zákaznické karty zákazníkem uvedené ve webovém formuláři. Dodatečné přiřazení nákupu k zákaznické kartě není akceptováno.
 • Slevu poskytnutou na základě zákaznické karty nelze kombinovat s jinými slevami nebo akčními nabídkami.
 • Společnost si vyhrazuje právo neposkytnout slevu po předložení zákaznické karty bez udání důvodu.
 • Zákazník, kterému nebyla poskytnuta sleva po předložení zákaznické karty, je povinen zaplatit plnou částku za čerpané služby a nemá právo na kompenzaci neposkytnuté slevy.
 • V případě, že zákaznická karta není používána v souladu s těmito podmínkami, při podezření ze zneužití karty jinou osobou nebo se poskytnuté osobní údaje zákazníka nezakládají na skutečnosti, je společnost oprávněna kartu zákazníkovi odebrat, deaktivovat či jinak znemožnit její další používání.
 • Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky používání zákaznických karet bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení.
 • Seznam poboček je k dispozici na webových stránkách sabai.

Platnost podmínek od 1.12.2022