Obchodní podmínky a reklamační řád


Internetový obchod SABAI na doméně https://sabai.center a https://sabai.cz (Eshop)
Provozovatelem Eshopu je Black Rose Spa a.s., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (Prodávající)
Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy na E-SHOPu a na pobočkách a stanovují obecné zásady mezi Prodávajícím a objednavatelem (Kupujícím).
Řídí se platnými zákony ČR a zákony platnými v EU.
1. Objednání zboží
Objednávka je možná pouze formou vyplnění a odeslání objednávky na E-SHOPu.
Předmětem objednávky může být
 • hmotný produkt (papírový dárkový certifikát)
 • digitální produkt (elektronický dárkový certifikát)
 • služba vymezená časem a místem (on-line rezervace)
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká a stává se pro obě strany závaznou zaplacením zboží Prodávajícímu. Potvrzení o přijetí objednávky, včetně její rekapitulace a ceny bude obratem odesláno na e-mailovou adresu Kupujícího. Prodávající neručí za nesprávně vyplněné údaje v objednávce, zejména, pokud je chyba v e-mailové adrese a dokumenty zasílané Prodávajícím nebudou proto Kupujícímu doručeny, nebo pokud je chyba v adrese doručení fyzického produktu, nebo údaje potřebné pro pdoručení nejsou úplné.
2. Dodací a platební podmínky
Po odeslání objednávky dojde k její evidenci a Kupujícímu je obratem odeslaná rekapitulace objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu. Objednávky Prodávající doručuje:
 • v případě fyzické podoby produktu prostřednictvím České pošty s.p. jako doporučenou zásilku (případně jiným zvoleným dopravcem)
 • v případě elektronické podoby produktu prostřednictvím e-mailu
 • v případě fyzické podoby produktu lze vyzvednout objednávku na vybrané pobočce sítě Sabai
Platbu za zboží lze provést platební kartou prostřednictvím platební brány E-SHOPu.
3. Termín dodání
Objednávky hmotného zboží k zaslání poštou vytvořené do 14:00 expeduje Prodávající tentýž den, nejpozději následující pracovní den.
Objednávky k osobnímu vyzvednutí jsou připraveny na vybrané pobočce ihned po jejich objednání a uhrazení.
4. Vrácení zboží
Je-li Kupující soukromá fyzická osoba, má možnost od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí objednávky odstoupit (v souladu se zákonem č. 367/2000). V tomto případě je Kupující povinen:
 • odeslat písemnou zprávu o odstoupení od smlouvy e-mailem nebo na adresu provozovatele (uveďte zde číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu, kam má být platba vrácena), a to ve lhůtě 14 dnů od osobního převzetí zboží či převzetí zásilky od doručovatele
 • doručit vracené zboží Prodávajícímu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy
  • zboží musí být nepoškozené
  • předplacená služba nesmí být vyčerpána
  • kupující musí prokázat originální doklad o koupi nebo kopii bankovního výpisu / potvrzení transakce
  • zboží neposílejte na dobírku, nýbrž doporučenou zásilkou s případným pojištěním její hodnoty (náklady nese Kupující)
  • osobní vrácení je možné v otevírací době na adrese provozovatele E-SHOPu
Při dodržení výše uvedených podmínek pro vrácené zboží zasílá Prodávající peníze za objednané zboží včetně nejlevnější ceny za doručení formou storna transakce platební karty nebo převodem na bankovní účet Objednatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od fyzického obdržení zboží. V případě nesplnění výše uvedených podmínek (např. zaslání zboží zpět bez písemné zprávy o odstoupení od smlouvy s náležitými údaji), nebude na odstoupení od smlouvy brán zřetel a zboží bude uloženo v sídle Prodávajícího a po 1 roce prohlášeno za opuštěnou věc.
5. Storno objednávky
Prodávající si vyhrazuje právo storna objednávky. V případě, že již kupující zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu vrácena bez nároku na náhradu případné ztráty či škody.
Storno podmínky pro on-line rezervace jsou uvedeny u každé jednotlivé rezervace a můžou se lišit v závislosti od cenového zvýhodnění.
6. Reklamace
Při dodání hmotného i nehmotného produktu je kupující povinen překontrolovat ho ihned po jeho převzetí. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned, nejpozději následující den. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při osobním odběru v provozovně je kupující povinen zkontrolovat zboží při jeho přebírání. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vznikne-li nárok na reklamaci, vyhotoví Objednatel reklamaci a zašle zboží na adresu provozovatele (včetně čísla objednávky, data nákupu, daňového dokladu a podrobného popisu vady). Zboží musí být nepoškozené, nepoužívané, kompletní). Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů počínaje dnem uplatnění reklamace (pokud nedojde k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím).
7. Záruky
Poukaz na službu má neomezenou platnost, není-li uvedeno jinak, např. u bonusových certifikátů, které může Kupující získat jako dárek za nákup nebo u certifikátů v akci a pod.
Osoba čerpající předplacenou službu si může vybrat službu na poukazu uvedenou. Změnu služby je Prodávající oprávněn zamítnout. Peníze za nevyčerpanou službu nebo její část Prodávající nevrací.
Prodávající zaručuje dostupnost zakoupené služby do 1 roku ode dne zakoupení certifikátu v některé ze svých nebo smluvních poboček. Není-li zakoupená procedura již v nabídce, Prodávající poskytne podobnou proceduru ve srovnatelné ceně.
Prodávající neručí za ztráty a škody vzniklé kupujícímu nefunkčností, chybami či nespolehlivostí elektronické komunikace (e-mail), zejména zpoždění doručení, zařazení zprávy do spamu a pod. Pokud Kupující neobdrží potvrzení nákupu e-mailem do 1 hodiny a nenalezne tato potvrzení ani v nevyžádané poště, je povinen, ve vlastním zájmu, kontaktovat Prodávajícího telefonicky.
Pokud Prodávající prokazatelně předal zásilku dopravci, Prodávající neručí za
 • nedoručené zásilky
 • pozdě doručené zásilky
 • zásilky doručené chybně - jiným osobám, či žásilky uložené příp. vrácené
V takových případech Prodávající neposkytuje žádné náhrady ani kompenzace.
Prodávající nezaručuje žádné náhrady ani kompenzace za poškozené nebo ztracené certifikáty a nezaručuje v takovém případě poskytnutí služby.
Certifikáty a kredity vydané v tištěné podobě Prodávající akceptuje k čerpání pouze v originální fyzické podobě. Kopie, fotografie zobrazené na displeji telefonu, opsané číslo certifikátu a pod. pro úhradu služby nepostačuje.
Certifikáty a kredity vydané v elektronické podobě Prodávající akceptuje vytištěné, zobrazené na displeji telefonu nebo pro čerpání postačuje i opsané číslo certifikátu, které zákazník sdělí obsluze.
Prodávající neručí za zneužití digitálních produktů (elektronický certifikát, kredit) nebo služby vymezené časem a místem (on-line rezervace) třetími osobami, které zcizí identifikační údaje uvedených produktů nebo služeb a uplatní u Prodávajícího k čerpání.
Službu předplacenou v podobě dárkového certifikátu je zákazník oprávněn čerpat v kterékoli pobočce SABAI. Ceny jednotlivých služeb se na pobočkách můžou lišit, a proto Prodávající doporučuje ověřit si před návštěvou výši případného doplatku ve vybrané pobočce u obsluhy. Prodávající zaručuje, že zákazník bude schopen po dobu platnosti dárkového certifikátu na některé ze svých poboček čerpat vyznačenou službu bez doplatku.
Certifikáty s vyznačenou konkrétní službou mají tzv. věcnou hodnotu a Prodávající zaručuje čerpání uvedené služby na některé ze svých poboček i v případě budoucí změny ceny služby.
Kredity mají finanční hodnotu a v případě změny cen služeb se z kreditu odečte aktuální cena požadované služby podle ceníku.
8. Poštovné a balné
Cena poštovného je počítána dle tarifů České pošty s.p. (případně jiného vybraného dopravce).
9. Slevy
Slevy, které Prodávající poskytuje, lze uplatnit z ceníkové ceny pouze při nákupu. Na jeden nákup je možné využít jen jednu slevu. Sleva se při čerpání instrumentů (certifikát, kredit) neposkytuje.
10. Zvláštní ujednání
Výše uvedené obchodní podmínky jsou obecně platné pro případy, kdy nejsou uvedeny zvláštní obchodní podmínky. Pokud Prodávající při nákupu některých služeb zobrazí zvláštní podmínky, jsou tyto nadřazeny výše uvedeným obecným pravidlům.